HOUSE RULES

 • Huishoudregels zijn afspraken en regels om te respecteren binnen een club en door elk lid ervan te worden nagestreefd.
 • Elk actief lid dient in het bezit te zijn van een lidkaart en een verzekering voor gevechtssporten.
 • Lidkaarten worden in de club bijgehouden, en bij verval wordt het betreffend lid op de hoogte gehouden.
 • De geleerde gevechtssporten worden enkel tijdens clubtraining of officieel georganiseerde wedstrijd in opdracht van de club beoefent.
 • De rangorde binnen de club wordt door elk lid gerespecteerd: ‘Sensei’ Trainer (of hulptrainer), Khan dit volgens Graad en anciënniteit ervan, leeftijd.
 • We tonen respect naar alle leden, trainers evenals de infrastructuur zelf.
 • Elk lid is verantwoordelijk voor eigen hygiëne : nagels kort, haren bij elkaar (indien te lang), propere lichaamshygiëne, en propere gepaste sportkleding
 • De rangorde binnen de club wordt door elk lid gerespecteerd: ‘Sensei’ Trainer (of hulptrainer), Khan dit volgens Graad en anciënniteit ervan, leeftijd.
 • Er worden geen juwelen of scherpe voorwerpen gedragen om reden van veiligheid.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen : gsm, portefeuille, juwelen, …
 • Al het gebruikte of geleende materiaal word door de gebruiker ervan terug op de correcte plaats opgeruimd.
 • Eten tijdens de trainingen mag niet, drinken wel … maar iedereen ruimt zijn eigen leeggoed op.